دماآرا

  ارتباط با ما

آدرس دفتر شماره 1: چهارراه هجرت، ساختمان هجرت 1،طبقه 1، واحد 1

ایمیل: Damaara.ind.co@gmail.com

کدپستی: 7136644533              همراه:09354850543

تلفن: 26-32232325-071    فاکس:32245837-071

آدرس دفتر شماره 2: بلوار پرفسور حسابی – شهرک آرین –خیابان فناوری – پارک علم و فناوری – مرکز رشد کشاورزی

کد پستی:716687811 – تلفن: 07136364768