دماآرا

درباره ما

دما آرا سبز صنعت در سال 1385 با بکارگیری متخصصان مجرب اقدام به تولید ماشین‌آلات و تجهیزات مقابله با سرمازدگی باغات و محصولات کشاورزی نموده و با بکارگیری طیف گسترده ای از روشهای متنوع انتقال حرارت و پیشینه‌ی وسیع تحقیقاتی در مورد بکارگیری ماشین آلات مشابه مقابله با سرمازدگی در دنیا و تولید محصولات جدیدی که تنها با دانش فنی مهندسان طراح این شرکت پا به این عرصه گذاشته معرفی می‌گردد. به منظور جلب اعتماد شما با بهترین کیفیت در رده بندی متناسب ترین قیمت و بر پایه‌ی کارآمدترین سیستم وابسته به شرایط خریدار در میان تنوع محصولات کشاورزی و پایان دادن به خسارات ناشی از این بلای طبیعی تلاش می نمائیم.

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :